Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення

Ознайомтесь з текстом даної Публічної оферти (договору) про надання послуг. По будь-яких питаннях чи за роз’ясненнями пропонуємо звернутись до адміністратора Комплексу.
Послуги надаються на території комплексу «Затишна садиба», що знаходиться за адресою:
вул. Дачна, с. Лучин, Попільнянський р-н., Житомирська обл. (далі – Комплекс), та включають в себе: розміщення фізичних осіб, шляхом надання будиночка (місця) для тимчасового проживання.

1. Загальні положення

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі – «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або Споживач», або «Споживачі», або «Гість», або «Гості»), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання будиночку (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Комплекс та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Публічної оферти (договору), завжди розміщений на інформаційному стенді та офіційному сайті Комплекса.

1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг від Комплекса.

2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Комплексом Користувачеві за плату послуг з розміщення, шляхом надання будиночка (місця) для тимчасового проживання за адресою знаходження Комплекса,  відповідно до замовлення на бронювання.

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої п. 3.4 договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг з розміщення, укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами, та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

3. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Комплексом і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Укладання договору означає, що Користувач: – у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у будівлях Комплексу; – визнає безумовну придатність приміщень Комплексу для задоволення потреб, описаних у цьому договорі; – приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:
– сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або
банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою;
– безпосереднє користування Користувачем послугами Комплексу (поселення);
– заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції;
– бронювання номеру по телефону або через мережу Інтернет.

3.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Комплексу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності. Приймаючи умови даного Договору, Клієнт надає адміністрації Комплекса дозвіл на збирання, зберігання, обробку, передавання в необхідних випадках його персональних даних.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

4. Правила користування майном Комплекса

4.1. Готель надає Гостям для проживання мебльовані будиночки, оснащені побутовою технікою (телевізор, фен, холодильник та ін.), сантехнікою й іншим устаткуванням. Будиночки Комплекса і приміщення загального користування утеплені, мають сучасне оздоблення, інженерні мережі, устаткування,  комплектацію, що відповідають усім вимогам на момент введення в експлуатацію.

4.2. Гості повинні дбайливо ставитися до майна Комплекса, використовувати устаткування за призначенням, дотримуватись вимог пожежної безпеки. У випадку виявлення ушкодження майна, технічних несправностей, надзвичайних подій (залиття, загоряння, розбиття скла і т.д.) необхідно негайно повідомити про це Адміністратора.

4.3. Після заселення в номер, протягом однієї години Гість має право заявити Адміністратору про виявлені недоліки предметів оздоблення та комплектації будиночка Комплекса.
При відсутності заяви і при виявленні адміністрацією при виїзді Гостя втрати чи пошкодження власності Комплекса, Гість оплачує матеріальні збитки.

4.4. При поселенні в будиночок Комплекса Гостю видається ключ, який він зобов’язаний повернути в день від’їзду. У разі втрати Гостем ключа нараховується штраф у розмірі 250 грн.

4.5 У випадку втрати чи пошкодження з вини Гостя майна (в тому числі рушники, халати, посуд, меблі, різний інвентар тощо), які знаходяться на території Комплекса, Гість зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Готелю відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній
документації Комплекса та/або на сайті Комплекса, а за відсутності таких цін – комісією у складі: адміністратора, працівника рецепції та будь-якого іншого працівника Комплекса на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна.

5. Внутрішній розпорядок проживання

5.1. Режим роботи Комплекса цілодобовий. Розрахунковий час – 12:00, час виїзду – 12:00, час заселення в будиночок Комплекса – 14:00. Будиночок надається за наявності паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та заповненої анкети гостя встановленої форми. Гості після укладення договору на проживання (заповнення анкети) одержують в Адміністратора ключ від будиночка, наданого для проживання.

5.2. З 23:00 до 8:00 на території Комплекса необхідно зберігати тишу.

5.3. До Гостей Комплекса можуть приходити відвідувачі з 9:00 до 22:00. На прихід відвідувачів повинен дати згоду проживаючий у будиночку, а Адміністратор веде запис усіх гостей Готелю. За відвідувача відповідає проживаючий у будиночку. При необхідності Адміністратор має право перевірити документи відвідувача.

5.4. Паління у будиночку дозволяється виключно на терасі (веранді) будиночка. Паління у будиночку заборонено.  За паління в будиночку накладається штраф в розмірі подвійної вартості проживання в номері з розрахунку на добу. При повторному випадку паління в заборонених місцях адміністрація Готелю має право виселити Гостя в односторонньому порядку без повернення вартості наданих послуг.

5.5. У будиночках забороняється зберігання зброї, вибухових речовин, наркотичних і психотропних препаратів.

5.6. За дотриманням внутрішнього розпорядку Комплекса стежить Адміністратор. Він надає Гостям роз’яснення відносно правил проживання, приймає скарги від них на дії персоналу й інших Гостей, що порушують установлений порядок роботи чи правопорядок.

6. Енергозбереження

6.1. Після виїзду з будиночка всі електроприлади повинні бути вимкнені. Забороняється залишати включеними електроприлади і освітлення після відходу з номера.

6.2. У будиночках забороняється використовувати трійники і подовжувачі, потужні електроприлади, у тому числі нагрівальні, крім випадків, коли ці прилади входять у стандартне устаткування будиночка чи видані для користування персоналом Комплекса. У разі потреби зарядки акумуляторів під час відсутності Гостя в будиночку, варто звернутися до адміністратора, що поставить на зарядку акумулятор (мобільного телефону, відеокамери і т.і.).

6.3. Неприпустимо залишати без необхідності відкритими крани холодної та гарячої води. Забороняється залишати відкритими ці крани (змішувачі) після виїзду з будиночка.

7. Заїзд і паркування автотранспорту

7.1. Стоянка транспортних засобів на території Комплекса без дозволу адміністрації заборонена. При наявності такого дозволу дозволяється паркування на зазначеному місці.

7.2. Категорично забороняється залишати транспортні засоби на заїздах і виїздах дороги біля Комплекса.

8. Послуги, які надаються Комплексом

8.1. Комплекс надає основні послуги, що входять у вартість проживання, і додаткові, які надаються за окрему плату.

8.2. До основних послуг відноситься: надання будиночку для проживання, прибирання, харчування (сніданок).

8.3. Комплекс приймає відвідувачів для проживання цілодобово. У користування надається будиночок на визначену кількість місць. Діти до 18 років можуть бути поселені тільки разом з дорослими (батьки чи родичі).

8.4. Щоразу після виїзду відвідувача проводиться повне прибирання номеру.

8.5. Заміна рушників і постільної білизни здійснюється не частіше одного разу в три дні. За бажанням відвідувачів може бути здійснена позачергова зміна рушників.

9. Бронювання помешкань

9.1. Установлюється наступний порядок бронювання:
– заявка по телефону або через форму на сайті Комплекса;
– уточнення заявки за допомогою електронного або телефонного зв’язку;
– виставляється рахунок на оплату (автоматично, у разі оформлення через сайт);
– надсилається лист підтвердження по електронній пошті.

Варіанти оплати при бронюванні:
гарантоване бронювання — 100% передоплата вартості за весь період проживання;
гарантоване бронювання — 30% передоплата вартості за весь період проживання, з наступною оплатою при
заїзді неоплаченої суми.
негарантоване бронювання – можливе лише у випадку бронювання і поселення в той же день і до 18:00 поточного дня. В такому випадку оплата вартості проживання може вноситись при поселенні в готель.
Безкоштовне анулювання броні або зміна дати поселення можливо не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять діб) доби до дати запланованого заїзду, в іншому разі сплачується штраф в розмірі добової вартості заброньованого помекшання.
У випадку якщо Гість при гарантованому бронюванні не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду і не скасував (не анулював) бронювання за 14 (чотирнадцять) діб до передбачуваного дня заїзду, стягується штраф в розмірі добової вартості заброньованого номеру. У такому випадку дане бронювання переходить у статус Негарантоване й анулюється.
Ранній заїзд або пізній виїзд можливий тільки по попередньому узгодженню з адміністрацією Комплекса.
При негарантованому (без попередньої оплати) бронюванні, якщо Гостем не зазначений точний час приїзду, бронь на розсуд Адміністрації може бути анульована в 18:00 дати заїзду за місцевим часом.

10. Харчування

10.1. Комплекс пропонує своїм відвідувачам послугу харчування (сніданок). Оплата за надання цієї послуги стягується по прейскуранту Комплекса.

11. Пільги

11.1. В Комплексі діють наступні знижки по оплаті за проживання:
– діти до 5-ти років — безкоштовно, якщо вони не займають окремого спального місця та без харчування;
– система знижок для корпоративних та постійних Гостей, яка визначається окремо адміністрацією Комплекса.

12. Порядок оплати послуг

12.1. Оплата за надання послуг стягується попередньо, відповідно з єдиною розрахунковою годиною – 12 година за місцевим часом (check out time). За загальним правилом дія договору на надання послуг закінчується о 12 годині дня, що наступає за днем прибуття відвідувача.
Гості, що прибувають з 14:00 (check in time) незалежно від часу прибуття, оплачують час проживання до 12:00 дня, що наступає за днем прибуття відвідувача з розрахунку 100% добової плати при цьому виїзд здійснюється за загальним правилом о 12 годині дня, що наступає за днем прибуття;
Гості, що виїжджають з Комплекса в період з 12:00 до 14:00 години, за відсутності попереднього бронювання номеру в якому знаходиться Відвідувач, звільняються від оплати за пізній виїзд;
Гості, що виїжджають з 14:00 до 24:00 або після 24:00 години наступного дня, роблять доплату в розмірі 100% добової вартості номера.
При необхідності продовження проживання, Відвідувач може звернутися до Адміністратора за 2 години до розрахункової години. При цьому термін проживання продовжується при наявності вільних місць.

12.2. При розміщенні дітей до 5-ти років на основне спальне місце разом з батьками оплата за проживання однієї дитини на одного з батьків не стягується. При розміщенні дітей на додаткове місце оплачується звичайна доплата за додаткове місце для дитини.

12.3 Оплата послуг здійснюється готівкою або за безготівковим розрахунком банківським переказом.

13. Припинення проживання відвідувачів. Відмова в поселенні

13.1. Гості припиняють проживання із завершенням терміну договору між відвідувачем і Комплексом про надання послуг.

13.2. Гість має право розірвати договір про надання послуг у будь-який час за умови оплати фактично наданих послуг та інших витрат. При цьому Гостеві не повертається вартість заброньованої ним вартості проживання в будиночку Комплекса за період, який він не використав.

13.3. Якщо Гість неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що приводить чи може привести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших Гостей, Комплекс має право відмовити в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення).
У цьому випадку після відрахування суми, що покриває нанесені Гостем матеріальні збитки і (чи) штрафи та надані послуги, передбачені цими правилами, Гостю повертається залишок внесеної раніше оплати.

13.4. За відсутності гостя в будиночку більше доби (згідно його розрахункової години), і неможливості визначення його місцезнаходження або зв’язатися з ним, адміністрація Комплекса має право створити комісію, зробити опис майна, що знаходиться в номері, і перемістити речі в кімнату зберігання.

13.5. Адміністратор має право відмовити в поселенні у випадках:
– у Гостей відсутні документи, документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що документи фальшиві;
– відсутня оплата за номер у встановленому порядку й у необхідній сумі;
– у Гостя неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому стані, неадекватно, агресивно поводиться;
– Гість відмовляється дотримуватись внутрішніх правил проживання (режим паління, паркування і т.д.);
– Гість внесений у список небажаних відвідувачів (стоп – лист);
– в інших випадках, передбаченим законодавством України і здоровим глуздом.
У спірних випадках питання вирішує адміністрація.

14. Відповідальність Комплекса і Гостей

14.1. За умови невиконання цілком чи частково договірних зобов’язань, пов’язаних з наданням послуг, винна сторона повинна відшкодувати іншій стороні понесені в зв’язку з цим збитки.

14.2. Гість, при виявленні недоліків у наданій послузі, невідповідності послуги, має право по своєму вибору вимагати:
– усунення недоліків безкоштовно й у визначений термін;
– відповідного зменшення ціни за надану послугу.

14.3. Комплекс якомога швидше повинен вжити заходів по усуненню недоліків наданої послуги з моменту пред’явлення Гостем відповідної вимоги.

14.4. Комплекс не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого Гостя (відвідувачів гостя) чи в результаті дії непереборної сили.

14.5. Гість має право розірвати договір про надання послуг і відповідно до діючого законодавства вимагати повного відшкодування збитків, якщо Комплекс у встановлений термін не усунув недоліки, які унеможливлюють проживання Гостя. Гроші, сплачені Гостем за послуги, повертаються в день розірвання договору чи в інший термін, але не пізніше, ніж протягом 7 днів із дня пред’явлення відповідної вимоги.

14.6. Комплекс відповідає за схоронність, речей Гостя, що знаходяться в наданому для проживання номері, окрім коштовних речей (гроші, коштовності, цінні папери, електроніка й ін.).

14.7. У випадку втрати чи ушкодження речі Гість повинний негайно повідомити про це Комплекс. Якщо до закінчення терміну проживання відвідувач не висунув свої вимоги до Комплексу, вважається, що його речі не були загублені чи ушкоджені.

14.8. У випадку виявлення забутих речей Комплекс зобов’язаний негайно повідомити про це власника речей, якщо він відомий. Забуті речі зберігаються в Комплексі протягом 6 місяців, після чого передаються у відповідні органи публічної влади чи знищуються, про що складається акт установленої форми.

14.9. За збереження поставлених на території Комплекса транспортних засобів відповідають власники таких транспортних засобів.

14.10. При заподіянні Комплексу значного матеріального збитку з вини чи недбалості Гостей і (чи) їхніх відвідувачів в обов’язковому порядку повинний бути складений акт встановленого зразка. У даному випадку крім відшкодування збитку, відвідувач повинен відшкодувати власникам Комплекса витрати, пов’язані з простоєм номеру під час ремонту, заміни меблів і т.п. випадків (наприклад, при залитті водою).

15. Права і обов’язки Користувачів послуг з розміщення

15.1. Користувачі послуг з розміщення вправі:
– користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в даній Публічній оферті та в правилах проживання, інших документах Комплекса;
– отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Комплекса, вартість послуг, що надаються;
– звертатися до співробітників рецепції з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій, яка знаходиться в куточку споживача.

15.2. Користувачі послуг з розміщення зобов’язані:
– беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти;
– поважати права інших гостей Комплекса;
– дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись від вживання нецензурних висловів у громадських зонах Комплекса;
– дотримуватись правил проживання, правил користування об’єктами інфраструктури Комплекса, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на рецепції;
– берегти майно Комплекса;
– дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Комплекса.

16. Права і обов’язки Комплекса

16.1. Комплекс зобов’язаний:
– своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги;
– інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Комплекса та форму і порядок їх оплати;
– забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;
– своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в будиночках Комплексу в найкоротші строки;
– нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в будиночках, а також за якість підготовки будиночка до заселення;
Комплекс не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що
були залишені в будиночку, втрачені на території Комплекса, або їх пропажу з будь-яких причин.

16.2. Комплекс вправі:
– заходити до будиночку Комплекса для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Користувачем положень даної Публічної оферти;
– у випадку закінчення (збігу), узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання Користувача та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити будиночок від особистих речей Користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Користувач;
– при порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати співробітників органів внутрішніх справ для з’ясування обставин та встановлення фактів таких порушень;
– достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове проживання коштів, розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Комплекса у разі:
– перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;
– паління в будиночках, а також на території Комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць;
– без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;
– порушення правил громадського порядку;
– порушення правил проживання на території Комплексу;
– порушення положень даної Публічної оферти;
– систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Комплекса на порушення їхніх прав та свобод.

17. Форс-мажор

17.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, Сторони частково або повністю звільняються від виконання обов’язків за даним договором.

17.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана протягом доби з моменту виникнення таких обставин в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

17.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом.